Ik ben bedrijfsarts geworden vanuit: een belangstelling voor organisaties en de mensen die hierin werken en de diversiteit van culturen en bedrijfsactiviteiten.

Vanuit mijn arts zijn (sinds 1993), heb ik kennis van allerlei ziektebeelden en ik heb sinds mijn specialisatie tot bedrijfsarts (afgerond in 2000) kennis hoe mensen met ziekte/gebreken duurzaam werkzaam kunnen blijven. Ik ben in 1994 begonnen als bedrijfsarts in een regionale arbodienst. Die gezondheidsdienst was oorspronkelijk opgericht voor TBC controles en keuringen voor het personeel. Ik deed in die tijd nog diensten als arts voor ongevallen/(sport)letsels en vaccinaties naast de bedrijfsgeneeskundige advisering ,

Vanaf die tijd heb ik voor verschillende arbodiensten gewerkt zowel profit als non-profit sector. Deze arbodiensten werden steeds groter, ze lieten het regionale karakter en het op maat werken naar vraag van de klant los. Ik ben in 2005 gestart als vrijgevestigde bedrijfsarts die advies en consultancy biedt aan eigen klanten. Ik heb hierbij gekozen me te richten op MKB bedrijven voor alle advisering en alleen voor trainingen ook voor grotere bedrijven beschikbaar te zijn. Ik werk regionaal met name in de regio Utrecht. Door mijn jarenlange ervaring heb ik mijn eigen visie op een effectieve benadering van gezondheidsproblematiek en werken ontwikkeld ( doorlinken). Hierbij werk ik vanuit richtlijnen op mijn vakgebied en ik sta voor wat onze beroepsvereniging uitdraagt. Ik werk nu vooral voor klanten in de zakelijke dienstverlening en industrie omdat ik merk dat mijn stijl van adviseren daar goed past.

In de regio heb ik een eigen verwijsnetwerk opgebouwd zodat ik medewerkers of managers versneld kan doorverwijzen voor specialistische hulp bij nog niet voldoende in kaart gebrachte gezondheidsproblemen of waarbij een behandeling lang op zich laat wachten.

Voor enkele klanten werk ik vanwege hun nevenlocaties direct samen met andere collega's in andere regio's die op dezelfde manier werken.

Voor vervanging is er samenwerking; met andere vaste collega bedrijfsartsen.

Voor trainingen en advies werk ik met andere partijen samen. Van deze partijen waar ik mee samenwerk weet ik dat ze goed werk afleveren vanuit een zelfde benadering met oog voor werkgever en medewerker. Van de::e partijen kan gebruik gemaakt worden als een klant dit wenst.

Verder ben ik actief in 'Samen voor de Bilt' omdat ik Maatschappelijk Betrokken Ondernemen een warm hart toedraag. Ik wil inzet bieden voor organisaties en individuen niet alleen vanuit een zakelijk belang maar ook een maatschappelijk belang. Het maakt me blij als het lukt mensen te ondersteunen gelukkig te zijn door ze zinvol actief te laten zijn in de maatschappij ook al kunnen ze niet werken en wellicht biedt dat de eerste opstap voor hen naar werken.